HOTARAREA NR. 1/16.03.2020 a comitetului local de situatii de urgenta

COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUATII DE 
URGENTA  HULUBESTI 
Tel./fax: 0245-708600 
 
 
HOTARAREA NR. 1/16.03.2020 
privind instituirea si popularizarea masurilor de protectie specifica la nivelul comunei Hulubesti 
 
Comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei Hulubesti, intrunit in sedinta extraordinara 
in data de 16 martie 2020, ora 10, sub conducerea Presedintelui, domnul Marinescu Aurel, 
Avand in vedere: 
●prevederile art.24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii de Urgenta, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
●declararea starii de urgenta la nivel national incepand cu data de 16 martie 2020; 
●in contextul riscului iminent de raspandire a infectiei cu COVID 19; 
●In temeiul prevederilor art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii 
de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare 
HOTARASTE 
 
Art.1. Se restrictioneaza accesul cetatenilor in incinta sediului Primariei comunei Hulubesti si a 
Consiliului local Hulubesti pana la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii . 
Art.2. Se infiinteaza la intrarea in sediul Primariei comunei Hulubesti un ghiseu unic care va 
prelua toate solicitarile cetatenilor la intrarea in sediu. 
Art.3. Se suspenda deplasarile comisiilor formate din salariati ai Primariei comunei Hulubesti in 
teritoriu pana la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii 
Art.4. Activitatea targului saptamanal de duminica se suspenda pana la data de 31 martie 2020, cu 
posibilitatea prelungirii . 
 
 
Art.5. Se aproba instituirea obligatiei pentru institutiile publice si oparatorii economici de a lua 
masuri de dezinfectare a tuturor spatiilor si obiectelor care intra in contact cu publicul . 
Art.6 Se aproba instituirea obligatiei pentru institutiile de alimentatie publica (magazine, baruri) 
de a lua masuri in privinta: 
●dezinfectiei frecvente la un interval de 4 ore a  tuturor suprafetelor; 
●evitarea aglomeratiei, restrictionarea accesului concomitent a mai multor membri ai unei 
familii; 
●restrictionarea accesului minorilor in incinta. 
Art.7 Se instituie obligatia fiecarei institutii sau operator economic sa puna  la dispozitie in locuri 
vizibile dezinfectanti . 
Art.8 Cetatenii comunei Hulubesti au obligatia sa informeze de indata Comitetul local pentru 
situatii de urgenta Hulubesti, la numarul de telefon 0245 708 600  daca  au cunostinta despre persoanele 
care s-au intors recent din strainatate, indiferent de tara din care sosesc. 

Semneaza Presedinte:  Marinescu Aurel , Vicepresedinte: Cursureanu Ion   

 
Semneaza Secretar, Zamfira Sorin 
 
Semneaza Membri: 
Nicolae Mariana 
Matei Ion 
Nica Stefan 
Machidon Ionut 
 
 
Ion Mariana 
Pencu Cerasela 
Nita Carolina 
Socoteanu Constantin 
Matei Madalin-Gheorghe