Lista functiilor si a salariului de baza Martie 2020

LISTA FUNCTIILOR

din cadrul Primariei comunei Hulubesti ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice

NR. 1549/31.03.2020

  1. Salariul de baza:

Nr

Functie

Salariu de baza brut

1

Primar

9.360

2

Viceprimar

7.280

3

Secretar

7.072

4

Consilier superior, gradatia 5

7.093

5

Consilier superior, gradatia 5

6.448

6

Consilier superior, gradatia 5

6.448

7

Consilier asistent, gradatia 2

5.658

8

Referent superior, gradatia 5

5.325

9

Referent superior, gradatia 5

5.325

10

Referent superior, gradatia 5

5.325

11

Referent superior, gradatia 5

5.325

12

Referent debutant, gradatia 0

3.058

13

Arhivar

4.576

14

Sofer- gradatia 2

3.522

15

Guard- P.C., gradatia 5

3.885

16

Bibliotecar- gradatia 5, studii PL, treapta I

4.156

17

Asistent medical comunitar

4.563

 

  1. Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie :

  • Conform art.16, alin.1) din Legea nr. 53/2017

  1. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an

  • cuantumul a 2 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată

  1. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an:

  • 1.450X14= 20.300 lei

Primar,                               Secretar

Marinescu Aurel                  Zamfira Sorin