Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia economică, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului:
~ Nume si Prenume - Președinte
~ Nume si Prenume - Secretar Comisie
~ Nume si Prenume - Membru
~ Nume si Prenume - Membru
~ Nume si Prenume - Membru

2. Comisia social-culturală, învățământ, culte, sănătate și familie, muncă și protecție socială:
~ Nume si Prenume - Președinte
~ Nume si Prenume - Secretar Comisie
~ Nume si Prenume - Membru
~ Nume si Prenume - Membru
~ Nume si Prenume - Membru

3. Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești:
~ Nume si Prenume - Președintde
~ Nume si Prenume - Secretar Comisie
~ Nume si Prenume - Membru