Lista functiilor si a salariului de baza Septembrie 2019

Document Nr 4761 din data 30 Septembrie 2019  

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea nr. 153- 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

a) salariul de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;

       
1. Functii de demnitate publica alese
 Denumire functie Indemnizatia bruta     
 Primar de comuna   9 360    
 Viceprimar de comuna   7 280    
       
2. Functii publice de conducere
Denumire functie Indemnizatia bruta     
 Secretar UAT  7 072    
 Salariul de baza pentru functia de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim (art.l9. alin.2. din Legea nr. 153/2017). 
 
 3. Functii publice de executie 
Denumire functie Indemnizatia bruta  Voucere vacanta Indem. hrana
 Consilier superior Gr. 5  7 093  1 450  317
 Consilier superior Gr. 5  6 448  1 450  317
 Consilier superior Gr. 5  6 448  1 450  317
 Consilier asistent Gr. 2  5 658  1 450  317
 Referent superior Gr. 5  5 325  1 450  317
 Referent superior Gr. 5  5 325  1 450  317
 Referent superior Gr. 5  5 325  1 450  317
 Referent superior Gr. 5  5 325  1 450  317
 Referent arhivar  4 576  1 450  317
 Referent debutant      
4. Functii contractuale de executie
Denumire functie Indemnizatia bruta   Voucere vacanta  Indem. hrana
 Sofer Gr.2  3 522  1 450  317
 Paznic Guard- P.C., gradatia 5  3 885   1 450  317
 Blibliotecar Gr.5  3 776  1 450  317
 Asistent medical comunitar   4 563  1 450  317
       

b) tipul, baza de calcul, cota procentuala,valoarea bruta a sporurilor,compensatiilor, adaosurilor,primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie ,precum si baza legala a acordarii acestora

  • conform art.15. din Legea nr. 153/2017,personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv,pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 1 0%;
  • conform art.20. alin.(1 ). din Legea nr. 153/2017, personalul care potrivit programului normal de lucru,isi desfasoara activitatea intre orele 22.00 si 6.00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval,de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baz
  • solda de functie/salariul de baza,indemnizatia de incadrare,daca timpul astfel h!crat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

-conform O.U.G. nr. 8/2009 valoarea anuala a voucherului de vacanta acordat este de 1.450 lei/ salariat.

d)valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an ,precum si baza legala a acordarii acesteia:

-conform art.18 din Legea nr. 153/2017 indemnizatia de hrana se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat si reprezinta a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata,respectiv 34 7 lei/luna;

-conform art.36. alin.(l). din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-indemnizatia de hrana nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite;

e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura ,daca este cazul, precum si baza acordarii acestora -nu este cazul

f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial ,precum si baza legala a acestora: -conform art.11. alin.(4). din Legea nr. 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabileste in conditiile prevazute la alin.(1). si (3) , fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a indemnizatiei viceprimarului , cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli;

-conform art.25. alin.(l). din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensatiilor adaosurilor, primelor, premiilor si a indemnizatiilor de hrana ,acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza si a indemnizatiilor lunare.

 Semnaturi

Semnat de Primar Marinescu Aurel si Secretar Zanfira Sorin -