Buget, situatii financiare 2012-2017

In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local