Cerere certificat de urbanism

Certificat de urbanism

  1. cerere tip
  2. extras de carte funciară, nu mai vechi de 3 luni
  3. plan de situaţie vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Sibiu sau plan cadastral
  4. documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism,

Fisiere acte necesare: cerere_urbanism.pdf