Acte necesare pentru stabilirea taxei pe mijloace de transport

Acte necesare pentru stabilirea taxei pe mijloace de transport (autovehicule):

Acte Necesare Persoane Fizice

 • fişa de înmatriculare
 • copie dupa cartea de identitate a maşinii
 • copie dupa actul de dobândire (contractul de vânzare-cumpărare, factura fiscală, etc. - după caz)
 • copie chitanţă vamală (dacă este cazul)
 • declaraţie tip persoane fizice
 • dosar

Acte Necesare Persoane Juridice

 • certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (pentru societăţi nou înfiinţate)
 • fişa de înmatriculare
 • copie după cartea de identitate a maşinii
 • copie după actul de dobândire (contractul de vânzare-cumparare, factura fiscală, etc. - după caz
 • declaraţie tip persoane juridice
 • dosar