Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi terenuri

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi terenuri:

Acte Necesare Persoane Fizice

  • copie act dobândire (contract vânzare-cumpărare,contract donaţie, contract întreţinere, certificat de moştenitor, etc. - după caz)
  • copie după planul construcţiilor
  • copie extras de Carte Funciară
  • declaraţie tip persoane fizice
  • dosar

 

Acte Necesare Persoane Juridice

  • copie act dobândire (contract vânzare-cumpărare,factura fiscală, contract donaţie, etc.- după caz)
  • copie extras de Carte Funciară
  • declaraţie tip persoane juridice pentru construcţii
  • declaraţie tip persoane juridice pentru teren
  • dosar