Eliberarea cărţii de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Eliberarea cărţii de identitate la expirarea termenului de valabilitate

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
2. Actul de identitate; persoanele care dețin carte de identitate, trebuie să predea şi cartea de alegător;
3. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;
4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original şi xerocopie;
5. Certificatul/hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorţate, original şi xerocopie;
6. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original şi xerocopie; 
7. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi xerocopie;
8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi xerocopie, sau adeverință eliberată de către Biroul agricol. 
9. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei), achitată la casieria Primăriei comunei Dîrlos.

PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita eliberarea actului de identitate, cu cel mult 180 de zile și cel puțin 15 zileînainte de expirarea termenului de valabilitate.
Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.