Anunt Reorganizare Dec 2021

HOTĂRÂRE REORGANIZARE INSTITUTIE

Vezi document complet

privind reorganizarea și stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Hulubesti și aprobarea organigramei, a statului de funcții. Consiliul local Hulubesti, intrunit in ședința extraordinara in data de 21 decembrie 2020

HOTĂRĂȘTE

  • Art.1 Se aproba reorganizarea și se stabilește numărul de 22 funcții și posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Hulubesti.
  • Art.2 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Hulubesti prevăzută în anexa nr. 1
  • Art.3 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hulubesti, prevăzut în anexa nr.2 .
  • Art.4 Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre ...mai mult

 

Alte documente:

Lista_posturilor.pdf

Optiune_participare_examen.pdf

Calendar_desfasurare_examen_reorganizare.pdf

Anunt_examen_reorganizare.pdf

Bibliografie_examen_reorganizare.pdf

Dispozitie_metodologie_examen_reorganizare.pdf

Dispozitie_comisie_examen_si_solutionare_contestatii.pdf