Rezultatul final examen 21 Aug promovarea in gradul profesional principal

PRIMARIA COMUNEI HULUBESTI

COMISIA DE EXAMEN

Nr. 4025/24.08.2020 REZULTATUL FINAL

al examenului organizat in data de 21 august 2020 pentru promovarea in gradul

profesional principal din cadrul Primariei comunei Hulubesti, Compartiment stare civila, resurse umane

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Punctaj proba scrisa

Rezultat proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Rezultat proba de interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

Zamfira Dorina-Georgiana

83,33

Admis

91,33

Admis

174,66

Admis

In conformitate cu prevederile art.128 alin.(5) din HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 10 zile de la data afisarii rezultatelor finale, primarul comunei Hulubesti va emite actul administrativ de numire in functia publica de nivel superior celei detinute a functionarului public care a promovat concursul.

Anunt afisat astazi 24 august 2020, ora 10:30, la sediul Primariei comunei Hulubesti .

Secretar comisie

Matei Madalin Gheorghe