Anunt promovare grad profesional Aug 2020

ANUNT

document original pdf Anunt-examen-promovare.pdf nr inregistrare 3477 / 22 07 2020

Având în vedere prevederile art.478 raportat la prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile art. 125 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările, comunicăm că Instituția publică Comuna Hulubesti organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional superior pentru 1 (una) functie publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului Stare civila, resurese umane, profesional în data de 21 august 2020, ora 10 – proba scrisă.

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
  • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primariei comunei Hulubesti, judetul Dambovita, în data de 21.08.2020, ora 10:00, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr.611/2008.

Dosarul de concurs

Se va depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului/examenului de promovare, respectiv până la data de 11 august 2020, ora 16 și va conține în mod obligatoriu:

  1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);

  2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

  3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

  4. sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ..

Informații suplimentare

Privind organizarea concursului pot fi obținute la tel/fax: 0245 708 600, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea...

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Stare civila, resurse umane, organizat în data de 21 august 2020:

  1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;

  2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  4. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 64/2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,

MARINESCU AUREL