Rezultat proba interviu 23 Oct 2019

Rezultatul probei interviu din data de 23 octombrie 2019 - Vezi documentul original Nr 5144 / 23 Oct 2019 Rezultat_proba_interviu.pdf

 

Nr. 5144/23 OCTOMBRIE 2019

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

al concursului organizat in data de 23 octombrie 2019 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului situații de urgenta

Nr. crt.

Numele si prenumele

Punctaj interviu

Mențiune

(admis/respins/absent

1

Matei Madalin-Gheorghe

78,33

ADMIS

Sunt considerati admisi

In conformitate cu prevederile art.61 alin.(5) lit.a) din HG nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, sunt declarați admiși la proba interviu, candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

Contestatie

Candidatii nemulțumiți de rezultatul probei interviu, pot formula contestație in termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului probei interviu , la sediul Primăriei comunei Hulubesti, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare..

Anunț afișat astazi 23 octombrie 2019, ora 13:00, la sediul Primăriei comunei Hulubesti.

 

Secretar

Zamfira Dorina Georgiana

 

Descarca document

Vezi documentul original Nr 5144 / 23 Oct 2019 Rezultat_proba_interviu.pdf