Proces verbal privind completarea Birourilor Electorale ale Sectiilor de Votare nr. 264, 265, 266 si 267

PROCES - VERBAL nr. 46AI/24.09.2020

privind completarea Birourilor Secțiilor de Votare nr. 264, 265, 266, 267 din Circumscripţia nr. 41 Hulubești

                Jud. Chivu Cosmin-Constantin – președinte al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 41 Hulubești,

            În temeiul art. 30 alin. 1, alin. 4, alin. 6-9 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii Administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, văzând și prevederile art. 5 din Hotărârea  Biroului Electoral Central nr. 77 republicată privind constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare și prevederile art. 1 din Hotărârea  Biroului Electoral Central nr. 111 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. 5 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, am procedat, în prezenţa persoanelor delegate de partidele politice, alianțele politice și alianțe electorale care participă la alegeri, la completarea Birourilor Secțiilor de Votare nr. 264 Hulubești din Circumscripția nr. 41 Hulubești, astfel:

            În prima etapă, cu câte un reprezentant al partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului, precum și al alianțelor politice și alianțelor electorale care au în componență cel puțin un partid politic, sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului, respectiv cu câte un reprezentant al:  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT(PSD), PARTIDUL NATIONAL LIBERAL(PNL), ALIANTA USR – PLUS.

            Având în vedere faptul că PSD și PNL au același număr total de candidați la alegerile locale s-a procedat la stabilirea ordinii de completare, între cele două partide, prin tragere la sorți, ordinea rezultată fiind

  1. PSD
  2. PNL

            Ținând cont de faptul că ALIANTA USR – PLUS are un număr total de candidați la alegerile locale mai mic decât celelalte două partide menționate, reprezentantul acestei alianțe va ocupa poziția a treia.

            În etapa a doua, cu reprezentantul partidelor politice și al celorlalte formațiuni politice care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul din anul 2016 și un reprezentant al grupului minorittăților naționale din Camera Deputaților, în numele organizațiilor cetătenilor apartinând minorităților naționale reprezentate în acest grup parlamentar, respectiv  Partidul ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR EUROPENI (ALDE), ce are un număr de 61 de candidați, ce va ocupa poziția 4 și  PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ (PMP), ce are un număr de 44 de candidați, ce va ocupa poziția 5.

            În etapa a treia, cu reprezentanții partidelor politice care au ca membrii cel puțin 6 senatori sau 10 deputați precum si cu reprezentanții aliantelor politice și alintelor electorale care au în componentă cel puțin un partid politic care are ca membrii cel puțin 6 senatori sau 10 deputati, respectiv PARTIDUL PRO ROMÂNIA, ce va ocupa poziția 6

            În etapa a patra, cu reprezentanții celorlalte partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și otganizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele prevăzute în atapele anterioare, respectiv Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), ce va ocupa poziția 7.

            Având în vedere procesul-verbal din 24 septembrie 2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 și a locțiitorilor acestora  întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița,  listele reprezentanților în birourile electorale ale sectiilor de votare, comunicate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 și cele menționate mai sus, componența birourilor secțiilor de votare este următoarea:

Biroul electoral al Sectiei de Votare nr. 264 Școala Gimnazială nr. 1 Hulubești:

1 Președinte Alexandru George-Gabriel

2 Locțiitor Scripi  Vasile Călin

3 Membru Cristea Virginia Mihaela reprezentant al  PSD                 

4 Membru Guluță Nina Cristina reprezentant al  PNL                  

5 Membru Preda Elena Mariana reprezentant al   Alianței USR – PLUS                   

6 Membru Burtea Elena Claudia reprezentant al ALDE                  

7 Membru Butoianu Costel Valentin reprezentant al  PMP                  

8 Membru Bucur Nicolae Vlăduț reprezentant al  Partidului PRO ROMÂNIA                    

9 Membru Chița Maria Magdalena reprezentant al   Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) 

 Biroul electoral al Sectiei de Votare nr. 265 Grădinița cu program normal Măgura:

1 Președinte Alexandru Jeni

2 Locțiitor Dumitrache Gabriel Iulian

3 Membru Nicolae Ioana Maglena  reprezentant al  PSD                  

4 Membru Dumitru Marilena Mihaela reprezentant al  PNL                

5 Membru Radu Georgiana Andreea reprezentant al   Alianței USR – PLUS                   

6 Membru Pîrvu Ioana reprezentant al ALDE                  

7 Membru Munteanu Cristina Nicole reprezentant al  PMP                  

8 Membru Sora Ion CNP reprezentant al  Partidului PRO ROMÂNIA                    

9 Membru Tomescu Aurel reprezentant al   Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)                 

  Biroul electoral al Sectiei de Votare nr. 266 Școala Gimnazială Butoiu de Jos:

1 Președinte Anghelina Florina Violeta

2 Locțiitor Olteanu Sorina Mihaela

3 Membru  Ispas Sorin Iulian reprezentant al  PSD                   

4 Membru Nedelcu Dănuța reprezentant al   PNL                   

5 Membru Bărbieru Andreea Elena reprezentant al   Alianței USR – PLUS                   

6 Membru Matei Daniela reprezentant al ALDE                   

7 Membru Nițulescu Maria Mihaela reprezentant al  PMP                  

8 Membru Moise Ana Andreea reprezentant al  Partidului PRO ROMÂNIA                    

9 Membru Enache Andreea Mihaela reprezentant al   Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)                 

Biroul electoral al Sectiei de Votare nr. 267 Grădinița cu program normal Butoiu de Sus:

1 Președinte Mutu Andrei Nicușor

2 Locțiitor Cobianu Vasile

3 Membru Socoteanu Florina  reprezentant al  PSD                    

4 Membru Vasile Andreea Iulia reprezentant al   PNL                   

5 Membru Ionaș Ana Maria reprezentant al   Alianței USR – PLUS                   

6 Membru Năstase Ramona Mihaela reprezentant al ALDE                  

7 Membru Bidireanu Ilie Gabriel reprezentant al  PMP                  

8 Membru Eremia Marian Valentin reprezentant al  Partidului PRO ROMÂNIA                    

9 Membru Radu Simona Elena reprezentant al   Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)                 

            

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în 6 exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică președinților Secțiilor de votare nr. 264, nr. 265, nr. 266 și nr. 267 și un exemplar se afișează la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești.

PREȘEDINTE BEC NR.41 Hulubești       Chivu Cosmin Constantin    

 LOCȚIITOR BEC NR.41 Hulubești  Samfirescu Iuliana    

                                                                     

Membrii Biroului Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești

  1. Domnul Boca Ghiorghi - reprezentant ALDE,
  2. Domnul Preda Ștefan - reprezentant USR,
  3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL
  4. Domnul Bălașa Laurențiu – reprezentant PRO România
  5. Domnul Stanca Adrian – reprezentant PMP
  6. Doamna Lia Carmen – reprezentant PSD
  7. Coca Nicolae - reprezentant PPU     

PV_desemnare_membri_BESV.pdf