Proces verbal privind stabilirea numarului de candidati

PROCES VERBAL

         

          Judecător CHIVU COSMIN-CONSTANTIN- președinte al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 41 Hulubești,

          În temeiul dispozițiilor art.30, alin.5 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificareași completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu referire la pct. 82 al Programului Calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, aprobat prin HG nr. 576/2020,

          văzând prevederile art.3, alin.2 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020,

          având în vedere adresa nr. 476/19.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița,

          Art.1.

          Procedând la stabilirea numărului de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală și organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri pe raza comunei Hulubești, rezultatul este după cum urmează:

  1. Partidul Social Democrat- propunere pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean, propuneri de candidaturi pentru funcția de primar și propuneri de candidaturi pentru funcția de consilieri locali- 62 candidați .
  2. Partidul Național Liberal- propunere pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean, propuneri de candidaturi pentru funcția de primar și propuneri de candidaturi pentru funcția de consilieri locali- 62 candidați .
  3. Partidul Mișcarea Populară- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean, propuneri de candidaturi pentru funcția de primar și propuneri de candidaturi pentru funcția de consilieri locali- 44 candidați .
  4. Partidul Pro România- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean, propuneri de candidaturi pentru funcția de primar și propuneri de candidaturi pentru funcția de consilieri locali- 62 candidați .
  5. Partidul Ecologist Român- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean - 44 candidați .
  6. Partidul Puterii Umaniste Social Liberale- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean și propuneri de candidaturi pentru funcția de consilieri locali- 59 candidați .
  7. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean, propuneri de candidaturi pentru funcția de primar și propuneri de candidaturi pentru funcția de consilieri locali- 61 candidați .
  8. Partidul România Mare- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean- 26 candidați .
  9. Alianța pentru Unitatea Romilor- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean - 11 candidați .
  10. Alianța Electorală USR-PLUS- propunere de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, propunere de candidaturi pentru funcția de consilier județean, propuneri de candidaturi pentru funcția de primar și propuneri de candidaturi pentru funcția de consilieri locali- 18 candidați .

          Art.2. Prezentul Proces verbal se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubesști și postarea pe pagina de internet a Primăriei Hulibești .

PREŞEDINTE,

JudECĂTOR CHIVU COSMIN-CONSTANTIN Proces_verbal_nr._44_AI.pdf