Anunt 25AI - invitatie pentru stabilirea ordinei pe buletinele de vot

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSRIPȚIE NR. 41
COMUNA Hulubești, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Sediul: com. Hulubesti, sat Hulubești, str. Principala, jud. Dambovita

Tel.: 0245 708600/0790238787

E-mail: db.hulubesti@bec.ro

Nr. 25AI /23.08.2020 ANUNȚ

In temeiul art. 58, alin. 8-12 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, sunt invitați la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești, în data de 25.08.2020, ora 10.00, pentru stabilirea numărului de ordine pe buletinele de vot, la alegerile locale din anul 2020, prin tragere la sorți.

Locțiitor

Avocat Samfirescu Iuliana

Președintele

Judecător Chîvu Cosmin Constantin