Hotararea nr 10 completarea listei de candidați pentru CL din partea ALDE

Nr. 10/18.08.2020 HOTĂRÂRE

privind completarea listei de candidați pentru funcția de consilier local
depuse de Partidul ALDE

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 comuna Hulubești, întrunit statutar, fiind prezenți președintele, locțiitorul și un număr de 6 membri, constată că prin Hotărârea nr. 8/18.08.2020 s-a luat act de renunțarea numitului Ștefan Costel la candidatura pentru funcția de consilier al comunei Hulubești, din partea Partidului ALDE

Ca urmare a acestei renunțări la candidatura, lista de candidați pentru funcția de consilier al comunei Hulubești din partea Partidului ALDE a rămas incompletă.

La data de 17.08.2020 Partidul ALDE, prin Chirița Adrian Ionel, a depus o cerere de completare a listei de candidați pentru funcția de consilier local cu un alt candidat, respectiv doamna Vasile Elena Daniela.

Având în vedere prevederile art. 52 alin. 4 din Legea 115/2015 și constatând că au fost depuse actele prevăzute de Metodologia aprobata prin Hotărârea A.E.P. nr.2/2020, în numărul de exemplare prevăzut de metodologie, după supunerea la analiză și vot în ședința din data de 18.08.2020, se consideră ca fiind îndeplinite condițiile de formă și de fond pentru completarea lisetei de candidați pentru funcția de consilier local din partea Partidului ALDE cu candidatul Vasile Elena Daniela.

Astfel, lista de candidați pentru funcția de consilier local din partea Partidului Național Liberal are următoarea componență:

 1. Chiriță Adrian Ionel

 2. Enache Gheorghe

 3. Ciochindă loan

 4. Cretu Daniel

 5. Marin Florin

 6. Păun Emilian

 7. Mocanu Vasilica

 8. Eremia Maria

 9. Pârvu Mihai

 10. Constantin Stefan

 11. Manole Elena Georgiana

 1. Mustată Mihai

 2. Toma Valentin

 3. Marin Mihai

 4. Manole Aurica

 5. Panait Aurica

 6. Vasile Elena Daniela

Cu votul unanim al tuturor membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Admite cererea de completare a listei de candidați din partea Partidului ALDE pentru funcția de consilier local și completează lista de candidați cu doamna Vasile Elena Daniela.

Art. 2. Lista de candidați pentru funcția de consilier local din partea Partidului ALDE are următoarea componență:

 1. Chiriță Adrian Ionel

 2. Enache Gheorghe

 3. Ciochindă loan

 4. Crețu Daniel

 5. Marin Florin

 6. Păun Emilian

 7. Mocanu Vasilica

 8. Eremia Maria

 9. Pârvu Mihai

 10. Constantin Stefan

 11. Manole Elena Georgiana

 1. Mustață Mihai

 2. Toma Valentin

 3. Marin Mihai

 4. Manole Aurica

 5. Panait Aurica

U.Vasile Elena Daniela

Art. 3. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfirescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI

 1. DomnulSoca Ghiorghi - reprezentant ALDE,

 2. DomnulPretfa Ștefan - reprezentant USR,

 3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

 4. Domnul Bălașa Laurențiu - reprezentant PRO România

 5. Domnul Stanca Adrian - reprezentant PMP

 6. Doamna Lia Carmen - reprezentant PSD

 

Presedinte

Judecător Chivu Cosmin Constantin

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZ1. 18.08.2020