Hotararea Nr 9 completarea listei de candidați la CL din partea PNL

Nr. 9/18.08.2020 HOTĂRÂRE


privind completarea listei de candidați pentru funcția de consilier local
depuse de Partidul Național Liberal

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 comuna Hulubești, întrunit statutar, fiind prezenți președintele, locțiitorul și un număr de 6 membri, constată că prin Hotărârea nr. 7/16.08.2020 s-a luat act de renunțarea numitului Enache Vasile Vlăduț la candidatura pentru funcția de consilier al comunei Hulubești, din partea Partidului Național Liberal.

Ca urmare a acestei renunțări la candidatura, lista de candidați pentru funcția de consilier al comunei Hulubești din partea Partidului Național Liberal a rămas incompletă.

La data de 16.08.2020 Partidul Național Liberal, prin Nenișanu Robert Constantin, a depus o cerere de completare a listei de candidați pentru funcția de consilier local cu un alt candidat, respectiv domnul Oprea Mihai.

Având în vedere prevederile art. 52 alin. 4 din Legea 115/2015 și constatând că au fost depuse actele prevăzute de Metodologia aprobata prin Hotărârea A.E.P. nr.2/2020, în numărul de exemplare prevăzut de metodologie, după supunerea la analiză și vot în ședința din data de 18.08.2020, se consideră ca fiind îndeplinite condițiile de formă și de fond pentru completarea lisetei de candidați pentru funcția de consilier local din partea Partidului Național Liberal cu candidatul Oprea Mihai

Astfel, lista de candidați pentru funcția de consilier local din partea Partidului Național Liberal are următoarea componență:

 1. Nenișanu Robert-Constantin

 2. Durlea Corvin

 3. Ionescu Ion

 4. Bîrloagă Ștefan

 5. Catană Ion

 6. Dumitru Ionel-Doru

 7. Petre Ion

 8. Preda Mihai

 9. Anghel Diana-Marușca

 10. Cristea Ovidiu

 11. Ștefănescu Ilie

 1. Manole Florin

 2. Neagu Carmen-Elena

 3. Ilie Gheorghe

 4. Bîrloagă Nicolae

 5. Preda Claudiu-Costin

17.Oprea Mihai

Cu votul unanim al tuturor membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Admite cererea de completare a listei de candidați din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de consilier local și completează lista de candidați cu candidatul Oprea Mihai.

Art. 2. Lista de candidați pentru funcția de consilier local din partea Partidului Național Liberal are următoarea componență:

 1. Nenișanu Robert-Constantin

 2. Durlea Corvin

 3. Ionescu Ion

 1. Bîrloagă Ștefan

 2. Catană Ion

 3. Dumitru Ionel-Doru

 4. Petre Ion

 5. Preda Mihai

 6. Anghel Diana-Marușca

 7. Cristea Ovidiu
 8. Ștefanescu Ilie
 1. Manole Florin

 2. Neagu Carmen-Elena

 3. Iliie Gheorghe

 1. Bîrloagă Nicolae

 2. Preda Claudiu-Costin

 3. Oprea Mihai

Art. 3. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfîrescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI

 1. Domnul Boca Ghiorghi - reprezentant ALDE,

 2. Domnul Preda Ștefan - reprezentant USR,

 3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

 4. Domnul Bălașa Laurențiu - reprezentant PRO România

 5. Domnul Stanca Adrian - reprezentant PMP

 6. Doamna Lia Carmen - reprezentant PSD

PREȘEDINTE

Judecător Chivu Cosmin Constantin

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZI, 18.08.2020