Hotararea Nr 8 renunțarea domnului Stefan Costel

Nr. 8/18.08.2020 HOTĂRÂRE

privind renunțarea domnului Ștefan Costel la candidatura pentru funcția de
consilier local

în data de 18.08.2020, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 COMUNA HULUBEȘTI, întrunit statutar, fiind prezenți'.președintele, locțiitorul și un număr de 6 membri, constată că în data de 16.08.2020 candidatul Ștefan Costel a depus la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 COMUNA HULUBEȘTI declarație de renunțare la candidatură, declarație înregistrată sub nr. 28C/16.08.2020.

Conform art. 53 din Legea 115/2015 candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. în acest scop, aceștia depun la biroul local de circumscripție o declarație de renunțare semnată și datată de cel în cauză.

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 COMUNA HULUBEȘTI prin hotărârea nr. 2 din 15.08.2020 a admis și candidatura numitului Ștefan Costel pentru funcția de consilier al comunei Hulubești, din partea Partidului ALDE, hotărâre ce nu era definitivă la data depunerii declarației de renunțare la candidatură de către numitul Ștefan Costel.

Prin urmare, constatând faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 53 din Legea 115/2015, cu votul unanim al membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de renunțarea numitului Ștefan Costel la candidatura pentru funcția de consilier al comunei Hulubești, din partea Partidului ALDE.

Art.2. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfirescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI

  1. Domnul Boca Ghiorghi - reprezentant ALDE,

  2. Domnul Preda Ștefan - reprezentant USR,

  3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

  4. Domnul Bălașa Laurențiu - reprezentant PRO România

  5. Domnul Stanca Adrian - reprezentant PMP

  6. Doamna Lia Carmen - reprezentant PSD

PREȘEDINTE

Judecător Chivu Cosmin Constantin

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZI, 18.08.2020