Hotarare Nr 7 renunțarea domnului Enache Vasile

Nr. 7/16.08.2020 HOTĂRÂRE

privind renunțarea domnului Enache Vasile-Vlăduț la candidatura pentru
func
ția de consilier local

 

în data de 16.08.2020, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 COMUNA HULUBEȘTI, întrunit statutar, fiind prezenți: președintele, locțiitorul și un număr de 6 membri, constată că în data de 16.08.2020 candidatul Enache Vasile Vlăduț a depus la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 COMUNA HULUBEȘTI declarație de renunțare la candidatură, declarație înregistrată sub nr. 24C/16.08.2020.

Conform art. 53 din Legea 115/2015 candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. în acest scop, aceștia depun la biroul local de circumscripție o declarație de renunțare semnată și datată de cel în cauză.

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 COMUNA HULUBEȘTI prin hotărârea nr. 4 din 15.08.2020 a admis și candidatura numitului Enache Vasile Vlăduț

pentru funcția de consilier al comunei Hulubești, din partea Partidului Național Liberal, hotărâre ce nu era definitivă la data depunerii declarației de renunțare la candidatură de către numitul Enache Vasile Vlăduț.

Prin urmare, constatând faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 53 din Legea 115/2015, cu votul unanim al membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de renunțarea numitului Enache Vasile Vlăduț la candidatura

pentru funcția de consilier al comunei Hulubești, din partea Partidului Național Liberal.

Art.2. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfirescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI

  1. Domnul Boca Ghiorghi - reprezentant ALDE,

  2. Domnul Preda Ștefan - reprezentant USR,

  3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

  4. Domnul Bălașa Laurențiu - reprezentant PRO România

  5. Domnul Stanca Adrian - reprezentant PMP

  6. Doamna Lia Carmen - reprezentant PSD

PRESEDINTE

Judecător CHIVU Cosmin Constantin

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZI, 16.08.2020