Hotarare Nr 6 acceptarea candidaturii depuse de Alianța USR PLUS

Nr. 6/16.08.2020 HOTĂRÂRE


privind acceptarea candidaturii depuse de Alianța USR PLUS
pentru funcția de primar și consilier local

Văzând dispozițiile art. 46, 52 si art. 54 din Legea nr. 115/2015 și având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020 si Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020.

In temeiul art. 52 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 comuna Hulubești, întrunit statutar, fiind prezenți președintele, locțiitorul și un număr de 6 membri,constatând că au fost depuse actele prevăzute de Metodologia aprobata prin Hotărârea A.E.P. nr.2/2020, în numărul de exemplare prevăzut de metodologie, după supunerea la analiză și vot în ședința din data de 16.08.2020, orele 9, se consideră ca fiind îndeplinite condițiile de formă și de fond pentru acceptarea candidaturilor depuse de numitul Roată Ștefan din partea Alianței USR PLUS înregistrate sub nr.25 C din data de 16.08.2020 pentru funcția de primar al comunei Hulubești și sub nr. 26C din data de 16.08.2020 pentru funcția de consilier al Consiliul local al comunei Hulubești.

Cu votul unanim al tuturor membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Admite candidatura la funcția de primar al comunei Hulubești pentru: Roată Ștefan din partea A Hanței USR PLUS înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 25 C din data de 16.08.2020.

Art. 2.Admite candidatura la consiliul local pentru numiții: Stroe Marian, Roată Ștefan, Eremia Ionuț Dorin, Dumitru Mihai, Ștefan Marian, Ghinoiu Valentina din partea Alianței USR PLUS înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 26 C din data de 16.08.2020.

Art. 3. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfirescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI

  1. DomnuLSoca Ghiorghi - reprezentant ALDE,

  2. DomnulPret/o Ștefan - reprezentant USR,

  3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

  4. Domnul Bălașa Laurențiu reprezentant PRO România

  5. Doamna Lia Carmen - reprezentant PSD

  6. Domnul Stanca Adrian-Ionuț- reprezentant PMP

PREȘEDINTE

Judecător- Chivu Dosmin Constantin

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZI. 16.08.2020