HOTĂRÂRE Nr 2 privind acceptarea candidaturii din partea PAL

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSRIPȚIE NR. 41 HULUBEȘTI
Sediul: com. Hulubesti, sat Hulubești, str. Principala, jud. Dambovita
Tel.: 0245 708600/0790238787

Nr. 2/15.08.2020

 HOTĂRÂRE

privind acceptarea candidaturii depuse de Partidul Alianța Liberalilor și
Democraților 
pentru funcția de primar și consilier local

Descarca document original Hotararea-nr-2.pdf

Văzând dispozițiile art. 46, 52 si art. 54 din Legea nr. 115/2015 și având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020 si Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020.

In temeiul art. 52 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 comuna Hulubești, întrunit statutar, fiind prezenți președintele, locțiitorul și un număr de 5 membri,constatând că au fost depuse actele prevăzute de Metodologia aprobata prin Hotărârea A.E.P. nr.2/2020, în numărul de exemplare prevăzut de metodologie, după supunerea la analiză și vot în ședința din data de 15.08.2020, orele 9, se consideră ca fiind îndeplinite condițiile de formă și de fond pentru acceptarea candidaturilor depuse de numitul Chiriță Adrian-Ionel din partea Partidului Alianța Liberalilor si Democraților pentru funcția de primar al comunei Hulubești si pentru funcțiile de consilier al Consiliul local al comunei Hulubești, înregistrate sub nr. 12C din data de 14.08.2020 la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești

Cu votul unanim al tuturor membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI 

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Admite candidatura la funcția de primar al comunei Hulubești pentru: Chiriță Adrian-Ionel din partea Partidului Alianța Liberalilor si Democraților înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 12 C din data de 14.08.2020.

Art. 2.Admite candidatura la consiliul local pentru numiții: Chiriță Adrian Ionel, Enache Gheorghe, Ciochindă loan, Crețu Daniel, Marin Florin, Păun Emilian, Mocanu Vasilica, Eremia Maria, Pârvu Mihai, Constantin Ștefan, Manole Elena Georgiana, Ștefan Costel, Mustață Mihai, Toma Valentin, Marin Mihai, Manole Aurica, Panait Aurica din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 12C din data de 14.08.2020.

Art. 3. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfirescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI -semnaturi

  1. DomnuLSocu Ghiorghi - reprezentant ALDE,

  2. DomnuLPredtz Ștefan - reprezentant USR,

  3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

  4. Domnul Bălașa Laurențiu - reprezentant PRO România

  5. Doamna Lia Carmen — reprezentant PSD

PREȘEDINTE - semnatura si stampila

Judecător Chivu Cosmin Constantin

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZI, 15.08.2020

Descarca document original Hotararea-nr-2.pdf