HOTĂRÂRE Nr 1 privind acceptarea candidaturii din partea PSD

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSRIPȚIE NR. 41 HULUBEȘTI Sediul: com. Hulubesti, sat Hulubești, str. Principala, jud. Dambovita Tel.: 0245 708600/0790238787

Nr. 1/13.08.2020

HOTĂRÂRE
privind acceptarea candidaturii depuse de Partidului Social Democrat
pentru funcția de consilier local

Descarca document original hotarare-acceptare-candidatura-1.pdf

Văzând dispozițiile art. 46, 52 si art. 54 din Legea nr. 115/2015 și având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020 si Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020.

în temeiul art. 52 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 comuna Hulubești, întrunit statutar, fiind prezenți președintele, locțiitorul și un număr de 6 membri, constatând că au fost depuse actele prevăzute de Metodologia aprobata prin Hotărârea A.E.P. nr.2/2020, în numărul de exemplare prevăzut de metodologie, după supunerea la analiză și vot în ședința din data de 13.08.2020, orele 13.15, se consideră ca fiind îndeplinite condițiile de formă și de fond pentru acceptarea candidaturilor depuse de numitul Cursureanu Ion din partea Partidului Social Democrat, înregistrate sub nr. 10C din data de 13.08.2020 pentru funcția de primar al comunei Hulubești și sub nr. 1 IC din data de 13.08.2020 pentru funcția de consilier al Consiliul local al comunei Hulubești.

Cu votul tuturor membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Admite candidatura la funcția de primar al comunei Hulubești pentru: Cursureanu Ion din partea Partidului Social Democrat înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 10C din data de 13.08.2020.

Art. 2. Admite candidatura la consiliul local pentru numiții: Cursureanu Ion, Marinescu Aurel, Cîrstea Gheorghe, Neagoe Cornel, Socoteanu Constantin, Șerban Elena-Mădălina, Cristian Ovidiu, Stan Petrișor Robert;, Niță Carolina, Ciochindă Ion., Stan Rita., Trandafir Ionel, Eremia Gheorghe, Chiroiu Florian, Sandu Traian, Neagu Ionica., Chiță Ion din partea Partidului Social Democrat înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 1 IC din data de 13.08.2020.

Art. 3. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform, art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfîrescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI - (semnaturi)

  1. Domnul Boca Ghiorghi - reprezentant ALDE,

  2. Domnul Preda Ștefan - reprezentant USR,

  3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

  4. Domnul Bălașa Laurențiu - reprezentant PRO România

  5. Domnul Stanca Adrian - reprezentant PMP

  6. Doamna Lia Carmen - reprezentant PSD

PREȘEDINTE - semnatura si stampila

Judecator Chivu Cosmin Constantin (semnatura si stampila)

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZI. 13.08.2020

Descarca document original hotarare-acceptare-candidatura-1.pdf