Mesajul comunităţii

Site gestionat de administraţia publică locală din primaria Hulubesti

În calitate de primar al comunei Hulubesti din judetul Dambovita, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, mesaj în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.

Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor,

Misiunea Primăriei comunei Hulubesti este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare. Nu putem afirma că obiectivele noastre, din momentul preluării conducerii la Primaria Hulubesti, au fost atinse integral, dat fiind faptul că permanent ne dorim mai mult pentru comuna Hulubesti, pentru cetăţenii acestei comune şi în acest sens ne oferim în continuare, întreaga energie, dar ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată , cu atât mai mult cu cât condiţiile socio-economice existente nu au fost dintre cele avantajoase. În acest sens, nu în ultimul rând, doresc să aduc mulţumiri tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să rezolvăm şi să construim. De asemenea, doresc să mulţumesc tuturor cetăţenilor, care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-au sesizat deficienţele specifice din teritoriu, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar şi logistic. Toate acestea nu pot decât să mă determine încă o dată, să îmi asum cu onoare promisiunea de a continua să fiu apropae de cetăţeni şi să îi asigur că încrederea lor în mine nu va fi în zadar. În acest context întreaga activitate desfăşurată şi toate demersurile demarate la primaria Hulubesti, reprezintă o vădită preocupare a administraţiei publice locale pentru bunăstarea cetăţenilor comunei Hulubesti, precum şi a generaţiilor viitoare deoarece: VIITORUL SE CLĂDEŞTE DE ASTĂZI !

 

Realizare site primaria Hulubesti conform ghidului POCA - Programul Operational Capacitate Administrativa

 

Mulţumesc în numele locuitorilor - Primar Marinescu Aurel

 

Monitorul oficial local Monitorul oficial Local - vezi categoria Hotarari de consiliu local

  • HOTARAREA NR. 1/16.03.2020 a comitetului local de situatii de urgenta

    COMITETUL LOCAL  PENTRU SITUATII DE  URGENTA  HULUBESTI  Tel./fax: 0245-708600      HOTARAREA NR. 1/16.03.2020  privind instituirea si popularizarea masurilor de protectie specifica la nivelul comunei Hulubesti    Comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei Hulubesti, intrunit in sedinta extraordinara  in data de 16 martie 2020, ora 10, sub conducerea Presedintelui, domnul Marinescu Aurel,  Avand in vedere:  ●prevederile art.24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii de Urgenta,  cu modificarile si completarile ulterioare;  ●declararea starii de urgenta la nivel national incepand cu data de 16 martie 2020;  ●in contextul riscului iminent de raspandire a infectiei cu COVID 19;  ●In temeiul prevederilor art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii  de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare  HOTARASTE    Art.1. Se restrictioneaza accesul cetatenilor in incinta sediului Primariei comunei Hulubesti si a  Consiliului local Hulubesti pana la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii .  Art.2. Se infiinteaza la intrarea in sediul Primariei comunei Hulubesti un ghiseu unic care va  prelua toate solicitarile cetatenilor la intrarea in sediu.  Art.3. Se suspenda deplasarile comisiilor formate din salariati ai Primariei comunei Hulubesti in  teritoriu pana la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii  Art.4. Activitatea targului saptamanal de duminica se suspenda pana la data de 31 martie 2020, cu  posibilitatea prelungirii .      Art.5. Se aproba instituirea obligatiei pentru institutiile publice si oparatorii economici de a lua  masuri de dezinfectare a tuturor spatiilor si obiectelor care intra in contact cu publicul .  Art.6 Se aproba instituirea obligatiei pentru institutiile de alimentatie publica (magazine, baruri)  de a lua masuri in privinta:  ●dezinfectiei frecvente la un interval de 4 ore a  tuturor suprafetelor;  ●evitarea aglomeratiei, restrictionarea accesului concomitent a mai multor membri ai unei  familii;  ●restrictionarea accesului minorilor in incinta.  Art.7 Se instituie obligatia fiecarei institutii sau operator economic sa puna  la dispozitie in locuri  vizibile dezinfectanti .  Art.8 Cetatenii comunei Hulubesti au obligatia sa informeze de indata Comitetul local pentru  situatii de urgenta Hulubesti, la numarul de telefon 0245 708 600  daca  au cunostinta despre persoanele  care s-au intors recent din strainatate, indiferent de tara din care sosesc.  Semneaza...

  • Registru proiecte hotarari consiliul local 2019

    Nume proiect hotarare, scopul, rolul, termene finalizare, cu privire la Document...

  • Centralizator hotarari consiliul 2019

    Centralizatorul hotatarilor de consiliu local pentru anul 2019  Nr. Data Scopul, rolul, cu privire...

Proiecte in derulare - vezi categoria

Anunturi angajari posturi vacante - vezi categoria