Mesajul comunităţii

Website oficial gestionat de administraţia publică locală din primăria Hulubești Județul Dîmbovița

În calitate de primar al comunei Hulubesti din judetul Dambovita, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, mesaj în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal. {Play}

Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor. Misiunea Primăriei comunei Hulubesti este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare. Nu putem afirma că obiectivele noastre, din momentul preluării conducerii la Primaria Hulubesti, au fost atinse integral, dat fiind faptul că permanent ne dorim mai mult pentru comuna Hulubesti, pentru cetăţenii acestei comune şi în acest sens ne oferim în continuare, întreaga energie, dar ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată , cu atât mai mult cu cât condiţiile socio-economice existente nu au fost dintre cele avantajoase. {Play}

HOTĂRÂRE REORGANIZARE INSTITUTIE {Play}

Vezi document complet

privind reorganizarea și stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Hulubesti și aprobarea organigramei, a statului de funcții. Consiliul local Hulubesti, intrunit in ședința extraordinara in data de 21 decembrie 2020 {Play}

HOTĂRĂȘTE {Play}

  • Art.1 Se aproba reorganizarea și se stabilește numărul de 22 funcții și posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Hulubesti. {Play}
  • Art.2 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Hulubesti prevăzută în anexa nr. 1  {Play}
  • Art.3 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hulubesti, prevăzut în anexa nr.2 .  {Play}
  • Art.4 Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre  {Play}
...mai mult 

 

Alte documente:

Lista_posturilor.pdf

Optiune_participare_examen.pdf

Calendar_desfasurare_examen_reorganizare.pdf

Anunt_examen_reorganizare.pdf

Bibliografie_examen_reorganizare.pdf

Dispozitie_metodologie_examen_reorganizare.pdf

Dispozitie_comisie_examen_si_solutionare_contestatii.pdf

 

 În acest sens, nu în ultimul rând, doresc să aduc mulţumiri tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să rezolvăm şi să construim. De asemenea, doresc să mulţumesc tuturor cetăţenilor, care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-au sesizat deficienţele specifice din teritoriu, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar şi logistic. Toate acestea nu pot decât să mă determine încă o dată, să îmi asum cu onoare promisiunea de a continua să fiu apropae de cetăţeni şi să îi asigur că încrederea lor în mine nu va fi în zadar. În acest context întreaga activitate desfăşurată şi toate demersurile demarate la primaria Hulubesti, reprezintă o vădită preocupare a administraţiei publice locale pentru bunăstarea cetăţenilor comunei Hulubesti, precum şi a generaţiilor viitoare deoarece: VIITORUL SE CLĂDEŞTE DE ASTĂZI ! {Play}

 

Realizare site primaria Hulubesti conform ghidului POCA - Programul Operational Capacitate Administrativa

 

Mulţumesc în numele locuitorilor - Primar Ion Cursureanu

 

Monitorul oficial local Monitorul oficial Local - vezi categoria Hotarari de consiliu local

Proiecte in derulare - vezi categoria

Anunturi angajari posturi vacante - vezi categoria