BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

DDS an 2022
Indicatori 2022
Buget pe surse financiare - BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022 ~ 2024
Situația drepturilor salariale stabilite, potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
În curs de actualizare...